Generalforsamling 2018

Skovbo Aftenskole Forening indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling som afholdes mandag d. 12. marts i Borup Kulturhus. 

Kunne du tænke dig at være med til at præge Skovbo Aftenskole Forenings fremtid ved at blive en del af bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte formand eller skoleleder for at høre mere om bestyrelsesarbejdet. Vi går en spændende fremtid i møde, og har allerede gang i mange nye ideer og tanker, men der er plads til endnu flere!


Indkaldelse til generalforsamling i Skovbo Aftenskole Forening
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00

Sted: Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup

Dagsorden for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 • Valg af formand; Charlotte Månsson, ikke på valg. Valgt i 2017
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 • Medlem, Annie Kofoed, ønsker ikke genvalg.
 • Medlem, Ditte Rødgaard, ikke på valg. Valgt i 2017
 • Medlem, Lone Kristiansen, ønsker at udtræde af bestyrelsen. Valgt i 2017
 • Suppleant, Anne Damlund, ikke på valg. Valgt i 2017
 • Valg af lærerepræsentant; Inger Marie Nielsen, ønsker genvalg

 • Valg af revisor og revisorsuppleant; Lis Petersen, ønsker genvalg
 • Lone Hillestrøm, ønsker ikke genvalg.
  Disse personer må ikke være medlem af bestyrelsen.
 • Indkomne forslag fra medlemmerne, skal indsendes til formanden, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 • Eventuelt.

Der bydes på lidt snack og drikke under generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Skovbo Aftenskole Forening