GDPR

Skovbo Aftenskole Forening - Persondataforordning af 25. maj 2018

Foreningen er dataansvarlig for håndteringen af de person-oplysninger som tilgår os i forbindelse med den daglige drift. Behandlingen af personoplysningerne foregår som følger:
 
Indsamling af oplysninger:
Vi beder kun om de oplysninger vi skal indhente i henhold til folkeoplysningsloven, og oplysninger som er nødvendige for at kunne drive foreningen. Oplysningerne slettes, når vi ikke skal bruge dem længere.

Kursister og deltagere:
De oplysninger vi beder deltagere / kursister oplyse os om, er:

Kontaktoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato.
For deltagere / kursister fra andre kommuner end Køge Kommune desuden de sidste 4 cifre af CPR-nummeret.
Vi beder særskilt om samtykke til at behandle og opbevare en eventuel handicaperklæring, som deltager / kursist skal udfylde, hvis vedkommende er handicappet i forhold til det emne, der undervises i.
Ligeledes beder vi særskilt om samtykke til at behandle og opbevare en eventuel ansøgning om Seniorpas, som deltager / kursist skal underskrive, hvis der søges om tilskud fra kommunen til pensionister der kun har en social-pension at leve af.
Oplysningerne skal bruges til kontakt til deltagere / kursister i forbindelse med holdopstart, evt. aflysninger / ændringer i forhold til det oprindelige kursusforløb og til afrapporteringer til Køge Kommune i forbindelse med mellemkommunal refusion, ansøgning om seniorpas og dokumentation for handicap-tilskud. 
Samtykke erklæringer opbevares til de ikke længere er relevante. Bogføringsbilag skal bevares i 5 år ifølge bogføringsloven, dvs. efter 5 år slettes alle samtykke erklæringer.

Undervisere / ansatte:
De oplysninger vi beder undervisere / ansatte i foreningen om, er:
Kontaktoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
CPR-nummer og bankoplysninger til brug for lønudbetaling
 
Databehandling og dataopbevaring:
Foreningen benytter vores overordnede oplysningesforbund til at behandle data til en række formål. De er foreningens databehandlere. Foreningen har indgået Databehandler-aftale med FORA’s Landsforbund, Gammel Køgevej 39G, 1610 København V, som benyttes til:

Administration af kurser – levering af administrationssystem til aftenskoledrift
Hosting af oplysninger i administrationssystem
Hosting og vedligeholdelse af hjemmeside
Hosting af E-mail-konto
Lønbehandling 

Vi kan opbevare oplysninger:
Hvis myndigheder kræver det af os, f.eks. til statistik som vi forpligtet til at oplyse.
Hvis oplysningerne har historisk værdi.
Vi videregiver ikke oplysninger til firmaer, webportaler eller lignende til markedsføring, uden udtrykkeligt samtykke.
Til brug på hjemmesiden, Facebook, avis-omtaler eller lign. benytter vi ikke fotos taget af specifikke personer i forbindelse med kurser, aktiviteter eller arrangementer uden at have fået udtrykkeligt samtykke.
 
Rettigheder omkring personoplysninger:
Du har ret til at blive oplyst om formålet med vores behandling af dine data.
Du har ret til at få oplyst hvilke data vi om dig.
Du har ret til at få berettiget oplysninger om dig, der er forkerte.
Du har ret til at få slettet de oplysninger vi har om dig.
Du har ret til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format.
Du kan altid klage over, hvordan vi behandler dine data. Klag først til os, og hvis det ikke giver det ønskede resultat, kan du klage til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger til Skovbo Aftenskole Forening
Foreningens adresse: c/o Vestergade 21, 4030 Tune
E-mail til foreningen: skovbo@aftenskole.dk

Formand:      Charlotte Månsson
Telefon:         40 56 26 07

Skoleleder:    Solveig Nyenstad
Telefon:         28 91 53 85

KONTAKT


Skovbo Aftenskole Forening
Vestergade 21
4030 Tune

Telefon: 28 91 53 85

Mail: skovbo@aftenskole.dk

CVR: 29739757

Adressen er postadressen til foreningens formand. Undervisningen foregår i Borup, Bjæverskov og Gørslev i Køge Kommune

Medlem af Fora
;